dinhchien

EURUSD - Tăng tiếp tại vùng sóng h4

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ Tuần, mình đoán EURUSD sẽ tiếp tục tăng.
Hiện tại Khung thời gian H4 đang có qui tắc sóng đối xứng.

Cảm ơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.