minhthang11079

Bò xổng chuồng EU

Giá lên
minhthang11079 Premium Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EU sang một trang mới kể từ tuần sau kết thúc 1 thời kì dowtrend dài đằng đẵng. Ở khung 4h RSI vào vùng quá mua anh em có thể chờ một nhịp chỉnh để BUY. Kháng cự mạnh tiếp theo là 1.12000
Giao dịch đang hoạt động:
Buy limit 1.11300
T/P lần lượt các mốc 1.11600, 1.11800 & 1.12000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.