minhthang11079

Bò xổng chuồng EU

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EU sang một trang mới kể từ tuần sau kết thúc 1 thời kì dowtrend dài đằng đẵng. Ở khung 4h RSI vào vùng quá mua anh em có thể chờ một nhịp chỉnh để BUY. Kháng cự mạnh tiếp theo là 1.12000
Giao dịch đang hoạt động: Buy limit 1.11300
T/P lần lượt các mốc 1.11600, 1.11800 & 1.12000