Olymp_Trade

EUR/USD sẽ có diễn biến ra sau từ mức 1.10

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR / USD đã có một tuần giảm giá. Nền kinh tế châu Âu đang trongthời điểm khó khăn, tăng trưởng kinh tế thấp, Chủ tịch ECB mới Lagarde đang thúc giục các nước châu Âu, đặc biệt là thặng dư ngân sách, để tăng chi tiêu để giúp nền kinh tế phục hồi. Cuộc tổng tuyển cử ở Anh và Brexit đang sắp diễn ra, và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy rằng Đảng Bảo Thủ sẽ chiến thắng với đa số ghế quốc hội đồng thời sẽ nâng cao cơ hội của Brexit vào ngày 31 tháng 1 năm tới.

Trên đồ thị ngày, chúng tôi thấy rõ giá cả lại quay trở lại vùng hỗ trợ đầu tiên ở mức 61,8% Fibo, giá giảm xuống còn 1.09935 và sau đó quay trở lại khu vực 1.10.
Parabol SAR đang cho tín hiệu xuống, biểu đồ MACD cũng tiếp tục giảm. Nếu điều chỉnh sang đồ thị 1H, có thể thấy rõ giá cả đang đang kiểm tra lại 1.10 như một mức kháng cự sau khi đột phá.

Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ chính ở mức Fibo 61,8%, giảm xuống, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ nằm trong khu vực 1.09717, tiếp tục giảm 1.09434.

Diễn biến tiêu cực chiến tranh thương mại có thể đưa tỷ giá lên mức 50% Fibo vào khoảng 1.10293, tiếp theo là 38,2% Fibo 1.10647 và sau đó là 1.11.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.