tatdat9x

Waiting Buy EUR/USD

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Buylimit EUR/USD 1.17200
Dừng lỗ 1.16200
Mục tiêu 1.18700

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.