FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Gia đang sideway. Mình sẽ canh giá phản ứng tại vùng bán chính.
Nếu có tín hiệu đảo chiều tại vùng này mình sẽ tìm cơ hội sell xuống.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành với Forex - You Can!
Bình luận:
Giá vẫn đang giằng co tại vùng mua chính chưa đi lên như mình nhận định. Mình đã canh và đặt 1 lệnh buy lên theo con sóng hồi. các bạn có ý tưởng gì mới cho cặp này không?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.