Gia đang sideway. Mình sẽ canh giá phản ứng tại vùng bán chính.
Nếu có tín hiệu đảo chiều tại vùng này mình sẽ tìm cơ hội sell xuống.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành với Forex - You Can!
Bình luận: Giá vẫn đang giằng co tại vùng mua chính chưa đi lên như mình nhận định. Mình đã canh và đặt 1 lệnh buy lên theo con sóng hồi. các bạn có ý tưởng gì mới cho cặp này không?

Để tham khảo tín hiệu vào lệnh và xem video nhận định thị trường hàng ngày mời các bạn theo dõi Forex-You Can tại:
👉 Group Telegram: https://t.me/chat_forexyoucan
👉 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCwV6kkQuE3VDR-lNvnOFMMQ