OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
tk không phù hợp dể vào lệnh nsỳ nhưng lưu lại xem sao. dợi kết quả ntn nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.