yen_yen94

phân tích EUR/USD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Theo ichimoku D1, hiện nay tekan vừa cắt xuống kijun, kijun tạo phẳng, đường giá hiện tại vừa chạm vùng kijun phẳng và hiện đang có dấu hiệu giảm. Phía dưới mây đang tạo phẳng hút giá, rất có thể đường giá sẽ điều chỉnh về vùng này trước khi tăng tiếp tục.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.