theha02021982

Kế hoạch giao dịch EU tuần 4 tháng 10 (18/10 - 22/10/2021)

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
W: Đang điều chỉnh sau 5 sóng tăng khi tiếp cận đỉnh cũ 2018, nến tuần trước tăng nhẹ, có râu 2 đầu => Có lực Buy trở lại khi chạm cạnh dưới mây Kumo, MA200
D: Chững lại khi có 2 nến dạng pinbar đẩy xuống ở vùng MA20; các đường MA xếp theo thứ tự giảm, giá cách xa Mây Kumo và MA, đồng thời đang ở đường dưới của kênh giá giảm. Theo sóng Elliott , sóng 5 của sóng (C) trong C của sóng hiệu chỉnh ABC (tròn) có biết đã kết thúc tại 1.152 và hình thành 1 vùng SW trước khi có hướng đi tiếp theo
H4: Đang phục hồi sau nhịp giảm, phá vỡ đỉnh cũ trước đó nhưng xung lực không mạnh so với GU, AU, NU. Hiện đang SW quanh 1.1584 - 1.1625
CL: Ưu tiên sell cao, buy thấp
1. Sell swing 1.168
2. Sell scalp 1.162 - 1.164 hoặc quanh 1.160 nếu có tín hiệu
3. Buy Scalp 1.1565/ 1.1545
Ghi chú: Đây không phải khuyến nghị giao dịch. Chúc mọi người giao dịch thành công


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.