theha02021982

Kế hoạch giao dịch EU tuần 4 tháng 10 (18/10 - 22/10/2021)

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
W: Đang điều chỉnh sau 5 sóng tăng khi tiếp cận đỉnh cũ 2018, nến tuần trước tăng nhẹ, có râu 2 đầu => Có lực Buy trở lại khi chạm cạnh dưới mây Kumo, MA200
D: Chững lại khi có 2 nến dạng pinbar đẩy xuống ở vùng MA20; các đường MA xếp theo thứ tự giảm, giá cách xa Mây Kumo và MA, đồng thời đang ở đường dưới của kênh giá giảm. Theo sóng Elliott , sóng 5 của sóng (C) trong C của sóng hiệu chỉnh ABC (tròn) có biết đã kết thúc tại 1.152 và hình thành 1 vùng SW trước khi có hướng đi tiếp theo
H4: Đang phục hồi sau nhịp giảm, phá vỡ đỉnh cũ trước đó nhưng xung lực không mạnh so với GU, AU, NU. Hiện đang SW quanh 1.1584 - 1.1625
CL: Ưu tiên sell cao, buy thấp
1. Sell swing 1.168
2. Sell scalp 1.162 - 1.164 hoặc quanh 1.160 nếu có tín hiệu
3. Buy Scalp 1.1565/ 1.1545
Ghi chú: Đây không phải khuyến nghị giao dịch. Chúc mọi người giao dịch thành công