Valentiojs

SELL EURUSD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá đã quay lại test đáy cũ trước đó, nhưng lực bán không đủ mạnh.
Xu hướng chính vẫn là DOWNTREND
1H Bullish
4H Strong Bearish
1D Bearish
Vùng giá cần chú ý 1.1027, nếu giá không thể duy trì được, mình sẽ mở 1 lệnh SELL, TP1: 1.09870, TP2: 1.09560, TP3: 1.09160

Ý kiến cá nhân của mình, rất mong nghe những chia sẻ từ trader khác.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.