FANSI

EURUSD Đứng ngoài quan sát

FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giai đoạn sideway , vượt hẳn kháng cự thì cho tín hiệu Buy.
Thủng hỗ trợ thì Sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.