NguyenThang33

EU - Long tại vị trí đắc địa

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Vị trí tốt nhất để vào lệnh buy cho EU được vẽ trong hình. Lợi nhuận có thể từ 3 đến 5 lần rủi ro.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.