GKFXPrimeVN

chiến thuật giao dịch EURUSD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD đang thể hiện sự yếu đi so với đồng usd

Tiếp tục canh sell vùng giá 1.1300, mục tiêu 1.1250, stop 1.1330

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.