OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
sau khi giá từ chối giảm thì giá đã quay lên phía trên keylevel giảm giá phía trước, tôi đợi 1 tín hiệu tăng giá xác nhận, nhưng khi thấy 1 cây nến rút râu tự dung cảm giác của tôi hay tâm linh mách bảo, tôi vào luôn 1 lệnh mua ở cây nến tiếp theo :v
Giao dịch đang hoạt động: đã dời sl về entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.