Da_Vinci

EURUSD ngắn hạn – cập nhật 2:40 pm GMT+7, ngày 23/07/2018

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại, giá đang lên xuống quanh đường MA 200 trên khung 4H, đường MA 200 đang chạy ngang. Điều đó củng cố cho việc giá đang trong vùng tích lũy.
Tuy nhiên, vùng tích lũy hiện tại có biên độ rộng. Vì vậy, chúng tôi cho rằng EUR/USD cần tích lũy thêm trước khi bước vào xu hướng mới.
Trong phiên hôm nay, giá đang nằm ở biên trên vùng tích lũy. Theo chúng tôi, hôm nay, giá sẽ tiếp tục nhịp sideway, khả năng đi trong biên độ 1.175 - 1.165.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.