mmfxtrading

EURUSD có thể sẽ bứt phá

mmfxtrading Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhìn theo đường trendline đi xuống thì EURUSD đã test đường trendline này 4 lần và hiện vẫn đang nằm bên dưới đường trend này.
Tuy nghiên nếu nhìn kĩ vào khung hình chữ nhật thì có thể thấy gần như EURUSD đang có một khoảng thời gian tích luỹ.
Về quan điểm cá nhân thì trong ngắn hạn EURUSD vẫn sẽ được giao dịch trong vùng từ 1.24000-1.22000 và nhiều khả năng sẽ giảm về vùng hỗ trợ 1.22000.
Về dài hạn cá nhân mình hi vọng rằng EURUSD sẽ bứt phá qua khỏi vùng 1.24000
Enjoy!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đúng như dự đoán thì EURUSD đã bứt phá qua vùng 1.24000 như dự đoán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.