NangSaigon8568

EU: Giảm mạnh

Giá xuống
NangSaigon8568 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cùng với sự giảm mạnh của dxy trong tuần trước, EU đã có 1 đợt tăng mạnh lên gần sát ma200 ngày và tạo đỉnh mới, hiện tại nến ngày đã thủng hỗ trợ bb giữa đồng thời retest kháng cự bb giữa không thành công.
Xu hướng giảm mạnh đang hình thành với mục tiêu quay lại khu vực hỗ trợ 1,112xx (giá hiện tại 1,119xx)
Bình luận:
Đính chính: mục tiêu quay về khu vực hỗ trợ 1,112xx giá hiện tại 1,119xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.