Tan_Phong

EURUSD H4 cho xu hướng giá trong biên độ hẹp

Đào tạo
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại trên H4, giá tăng chạm vùng kháng cự 1.39 ( vùng sideway trước đó) tại đây có sự cản tăng giá của EMA200 , kết hợp Fibo 50. cho entry sell trong biên độ nhỏ về 1.134. Trường hợp giá phá 1.139 và đóng ổn định trên 1.142 sẽ hướng đến 1,148 - chính là vùng kháng cự mạnh của trend giảm.
vùng 1.134 có sự hỗ trợ của trendline, kết hợp vùng đáy dải sideway. qua đc giá này có thể về lại 1,130.
Chúc ACE may mắn !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.