ESTHERNGUYEN

EURUSD Elliott Wave

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp ngoại tệ EURUSD đã hoàn thành cấu trúc sóng điều chỉnh của con sóng b. Tiếp tục canh bán trong quá trình hình thành sóng c.