GKFXPrimeVN

EURUSD - 27/06/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1685

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1685 với mục tiêu 1,1630 & 1,1600.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1685, có thể tới 1,1720 & 1,1755.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1685 khả năng quay về 1,1630 là rất lớn.

Bình luận