OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Canh sell vùng giá hiện tại ở 1.1323
Stoploss 1.1343
takeprofit: 1.1282

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.