hienfx

EURUSD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU giá xẽ hồi về vùng cung 1.12254 - 1.12630 hoặc giá xẽ hồi về kháng cự 1.11930 giá đi theo xu hướng xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.