hienfx

EURUSD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU giá xẽ hồi về vùng cung 1.12254 - 1.12630 hoặc giá xẽ hồi về kháng cự 1.11930 giá đi theo xu hướng xuống