DatTong

EURUSD, Forecast on H4 !

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD , Forecast on H4 !
Bình luận: Great!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: cheer all who followed this trade - please like if you like
Bình luận: Discussion: Triangles, Symmetrical!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.