LamPhuc

Phân Tích Xu Hướng EURUSD - BUY

Giá lên
LamPhuc Cập nhật   
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kết thúc ngày hôm qua, giá đã tạo nên một cây nến Pin Bar . Và giá đã tìm được ngưỡng hỗ trợ 1.11980 - 1.11780. Đồng EUR đang dần phục hồi và USD đang ngày một yếu đi. Đây là cơ hội để cặp EURUSD Breakout Trend giảm trung hạn.
TP và SL nằm trong biểu đồ.
Chúc mọi người thành công!
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.