LUC_TRADING

EU SẮP TỚI

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Một trend giảm đang hình thành.và phá vỡ mô hình cái nêm,cham vào đường trend xu hướng hồi về 1.093. a e có thể Buy về vùng 1.100 và đợi xác nhận
Chúc a e thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.