smallturtle

EUR/USD đi ngang trong biên độ

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
14 lượt xem
0
- Biểu đồ tuần: Giá đang bị kẹp giữa hai khu vực 1.16315 và 1.15594 => Giao dịch trong biên độ
- Biểu đồ H4: Đã có vùng Demand và Supply tương ứng với 2 khu vực trên