URIFX

EURUSD: mua giá hồi

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
D1: EURUSD có thể pull back ở mức Fibo .618 với 0.50.
30m: Breakout channel & VP cũng mở rộng hình P. Ít nhất giá cũng xoay quanh POC của ngày hôm nay.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.