NguyenThang33

EU - Đếm sóng

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp dường như đã hoàn thành mô hình tại sóng 2 (tím) và sẽ tiếp tục trend tăng để kết thúc hoàn thành sóng 3..