forex_vn

EU xuống 1.1620

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Mục tiêu cho đợt down lần này theo mô hình Pichfort là 1.1620, trước đó có cản1.1650
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.