NguyenThang33

EU đầu tuần - Long

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sóng C gần được hoàn thành. Chúng ta có thể trông mong giá sẽ bật lên là 62%.