Forex9999

SELL EU TP 1.2150 SL 1.2300

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
USD đang có dấu hiệu tăng bền vững và nhiều thông tin chính sách tốt cho đồng USD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.