shinhanbank020103

bán EURUSD 14.09.2021

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
xu hướng H4 là xu hướng giảm
khối lượng ở vùng đỉnh cao , giá đi xuống nhưng khối lượng cũng bắt đầu tăng lên. Xu hướng tăng k bền vững. Đợi giá quét sl lần cuối rồi sell
Tỷ lệ 1:2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.