FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
H4 đang trong kênh giảm, nếu chạm ngưỡng hỗ trợ tại 1,1720 và có dấu hiệu đảo chiều kích hoạt lệnh buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.