Jayce1006

Kiểm tra chiến lược cá nhân tuần 28 - 1/11/2019

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU . Dài hạn vẫn đang trong xu hướng tăng . Tình hình hiện tại đang giảm test demand nhưng lực giảm còn khá mạnh nên khả năng cao sẽ có sóng giảm cuối hoặc sideway dài. Cần chờ tín hiệu PA để vào lệnh. Chậm nhất thứ 4 sẽ có tín hiệu BUY trở lại
Tin tức lưu ý : Brexit