Jayce_Pham

Kiểm tra chiến lược cá nhân tuần 28 - 1/11/2019

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU . Dài hạn vẫn đang trong xu hướng tăng . Tình hình hiện tại đang giảm test demand nhưng lực giảm còn khá mạnh nên khả năng cao sẽ có sóng giảm cuối hoặc sideway dài. Cần chờ tín hiệu PA để vào lệnh. Chậm nhất thứ 4 sẽ có tín hiệu BUY trở lại
Tin tức lưu ý : Brexit

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.