FAST-TRADING

EURUSD bán khống trên M15

Giá xuống
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
#EURUSD M15 - H1

Phân tích tổng quan:
Xu hướng chính: SELL
Biên độ dao động: Demand Zone H1 (DZ-H1) - Supply Zone H1 (SZ-H1)

Phân tích cơ bản:
M15 #EURUSD được ủng hộ bởi phe dẫn dắt là PHE BÁN (SELL). Chúng ta sẽ ưu tiên cho những vị trí có thể mở vị thế BÁN KHỐNG.
Trạng thái M15 #EURUSD đi ngang trong biên độ hẹp. Thận trọng không vội vàng trước trạng thái này!!!!
Vị trí ưu tiên được cân nhắc mở vị thế bán khống nằm trên DZ-H1.

Khuyến nghị:
Mở vị thế bán khống (SELL) tại 1.08866
Stoploss: 1.0905
Target Profit: 1.0784

RR= 5.3
(Chưa bao gồm spread)

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.