OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Muốn lên thì nó phải phá được LPSY đã.
Mọi người quan tâm phương pháp thì học ở AKVSA, đây là góc nhìn chứ không phải lời khuyên đầu tư.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.