GKFXPrimeVN

EURUSD - 07/08/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1570

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1570 với mục tiêu 1,1545 & 1,1530.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1570, có thể tới 1,1590 & 1,1610.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,1570 giới hạn khả năng tăng giá.