GKFXPrimeVN

Chiến lược day trading cặp EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại cặp EURUSD đang chịu áp lực bán khá mạnh
Tạm thời vùng support 1.1180 vẫn được giữ vũng
Canh mua khi giá test lại support quanh vùng giá 1.1180 - 1.1200
Mục tiêu 1.1250
Dừng lỗ 15 pip ngay tại vùng hỗ trợ
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.