ThePhi-FX

EURUSD - CONTINUE TO DOWNTREND

FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhận định cặp EURUSD:
1. Xu hướng giảm;
2. Giá chạm vùng kháng cự quanh 1.19000 (cũng là vùng số tròn), hồi quy mức Fibonacci 38.2;
3. Setup vào lệnh, Pinbar + nến xác nhận giảm.
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Good luck!
T.P.,

EURUSD forecast:
1. Downtrend;
2. EURUSD has retested to resistance around 1.19000 (round number) and retreated to fibonacci 38.2;
3. Setup price action: Pinbar .
Expect EURUSD to go down.
Good luck!
T.P.,

Bình luận