GKFXPrimeVN

EURUSD, tiếp tục giữ xu hướng tăng!

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trong khung thời gian D1, có thể nhận thấy EURUSD đã chạm ngưỡng hỗ trợ mạnh và xuất hiện nến Bullish Engulfing . Ở H1, chúng ta thấy EURUSD đang tạo ra mô hình vai đầu vai ngược. Nếu hôm nay tỉ giá EURUSD phá được đường neckline, khả năng tăng chạm mục tiêu là cực kỳ cao.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.