NickTran3184

Phân tích EurUSD tuần 15/12-20/12

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Vùng giá 116xx vẫn chạm bật tốt cho cơ hôi SELL . Xu hướng giảm mạnh mẽ . Mục tiêu lợi nhuận tới 1.1000 trong tuần tới có thể đạt được.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.