OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Một nhịp phục hồi ngắn hạn cho Eurusd . Chưa có nhiều tín hiệu đảo chiều cho trend dài, tuy nhiên kỳ vọng tạo đáy thành công vùng này. Ạnh em có thể theo dõi cập nhập thêm ngắn hạn ở một số kênh cộng đồng của mình