nguyenvanthe

Kịch bản giao dịch cặp tiền EURUSD ngày 04/09.

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kịch bản giao dịch cặp tiền EURUSD ngày 04/09. Tiếp tục vẫn là thiết lập theo kịch bản BUY điều chỉnh và SELL xu hướng. Thời điểm có thể là đầu Phiên Âu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.