FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kế hoạch hiện tại là sóng 4--->5. Trong đó sóng i đã hoàn thành, đnag chờ điều chỉnh từ i--->ii.
chờ sóng điều chỉnh về vùng giá mục tiêu canh sell thì ván xuống.
Đã hủy lệnh: không khớp lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.