hoangvuanh7693

Chờ mua tại vùng hỗ trợ

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
giá đang có xu hướng giảm mạnh do lực chốt lời từ đà tăng trước đó, khả năng cao giá sẽ về vùng hỗ trợ như trên. Chúng ta cùng chờ xem thị trường sẽ phản ứng thế nào với vùng giá này, nếu giá hồi về đến đây và xuất hiện set up đẹp thì có thể mua lên tại vùng giá này, nếu giá phá qua vùng này, thì có thể giảm sâu và chúng ta có thể bán xuống theo xu hướng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.