GhostTraderIndexs

EU Xuất hiện vùng đảo chiều

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trong thời gian tới có khả năng tăng lên vùng 1.13303
Mọi người theo dõi like nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.