mayquanxi

Diến biến 2 chiều

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
USD đang cho thấy những giấu hiện tốt từ việc cải cách thuế đang diễn biến tốt lên, nhưng những chỉ số CPI ngày hôm qua vẫn giúp EU đứng vững.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.