Samurai_FX_VN

Xu hướng EU tuần cuối tháng 11 đầu tháng 12

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Với nhận định của DXY như trên thì tuần tới EU vẫn còn 1 nhịp tăng nhẹ trước khi giảm trở lại.
Xu hướng chính vẫn là xu hướng giảm, vì vậy chúng ta chỉ canh bán khi giá vào vùng giá phù hợp.
mục tiêu ngắn hạn là giá sẽ về 1.119, mục tiêu dài hạn là 1.083
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.