VuVanTien94hd

Cú lừa thanh khoản

Đào tạo
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Phát hiện thanh khoản hoặc sẽ trở thành thanh khoản. Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, ta có một số mức thấp bằng nhau phía trên vùng cầu và một mức không có bất kỳ sự quét nào. Thanh khoản được thực hiện sau đó thị trường bắt đầu di chuyển lên phía trên. Phát hiện những điểm này và sử dụng chúng để có poi tốt hơn.

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.