phammanhhung13x3cbkdn

lệnh lúc nãy thua vào lại

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
lệnh lúc nãy thua vào lại bán tiếp xuống mng là ok, sang giừo toác 2 lệnh rồi

Bình luận