Leadership

Giao dịch EURUSD những ngày tới

FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD không phải là cặp tiền chuẩn để có thể giao dịch theo phương pháp Hedging. Đương nhiên, nếu bạn có số vốn đủ lớn và giao dịch với khối lượng nhỏ, quản lý tốt vốn, mọi cặp tiền đều có thể giao dịch theo phương pháp này.

Tuy rằng theo tôi đây không phải là cặp tiền chuẩn để giao dịch theo phương pháp hedging, nhưng thời điểm hiện tại khá thích hợp để giao dịch EURUSD theo phương pháp này. EURUSD đã ở trong vùng giá này trong một khoảng thời gian và vẫn đang trong thời gian tích lũy giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.